Ігор Каганець's picture
Ігор Каганець
  • Visits: 161
  • Hits: 176

Transformagenci, albo Pożyteczni idioci – główny instrument wojny hybrydowej

Спецтема:

W każdej poważnej wojnie prowadzi się walkę nie tyle przeciw wrogiej organizacji, ile o przechwycenie zarządzania nią. Jeśli ta udaje się, wtedy organizacja działa w interesach niewidzialnego zewnętrznego manipulatora, albo niszczy sama siebie za pomocą własnych zasobów. „Podczas wojny banderowcy zniszczyli tysiące melnykowców, włączając takich wybitnych nacjonalistów, jak Mykoła Sciborskyj i Omelan Senyk-Hrybivskyj. Przez to, że Bandera zabił tylu ukraińskich nacjonalistów i oszczędził naboje czekistom, on rzeczywiście zasługuje na pomnik”.

Przechwycenie zarządzania zazwyczaj zdarza się za pomocą potajemnej agentury, która świadomie wykonuje nakazy zewnętrznie rządzącego centrum. Najwybitniejszym agentem XX wieku, który zmienił bieg wydarzeń II wojny światowej, był Martin Bormann (1900-1972). Za namową Ernsta Thaelmanna (wodza niemieckich komunistów) NKWD zwerbowało Bormanna jeszcze na początku lat 20-ch, następnie wyksztąłciło go w zakresie wywiadu, wprowadził do ruchu hitlerowskiego i podtrzymywało rozwój jego kariery, prowadząc go na szczyt władzy. Wziąwszy na siebie obowiązki dotyczące bytu Hitlera i uporządkowywanie jego spraw, Bormann stał się niezastąpionym człowiekiem Fuerera.

3 maja 1941 roku (po tajemniczym usunięciu Rudolfa Hessa) Martin Bormann był już glównym partyjnym kierownikiem i osobistym sekretarzem Hitlera. On nie tylko wyznaczał kogo dopuścić do Fuerera, ale także sam wydawał osobiste rozporządzenia i nakazy w imieniu Hitlera. Od tego czasu Trzecią Rzeszą w większości kierował Bormann.

Razem ze swoim protegowanym – komisarzem Rzeszy Erichem Kochem (1896-1986) – Bormann zrujnował wschodnią politykę Trzeciej Rzeszy, wniosł rozłam między OUN-UPA i niemiecką władzą i pogrzebał plan stworzenia Ukraińskiego państwa, sojusznika Niemiec.

Właśnie on – Martin Bormann – zaprowadził na wschodnich terytoriach politykę zniszczenia Żydów w zasadzie etnicznej. „W przemówieniu oskarżyciela w Norymberdze słyszymy, że Bormann był inicjatorem programu ograbienia i zniszczenia Żydów. Zdaniem pozwanych, stworzywszy całą gałąź po zniszczeniu Żydów, Bormann odwracał dla niej kosztowne wydatki i personel wojskowy Niemiec. Na wszystkie próby donoszenia Hitlerowi przez Himmlera faktycznego stanu spraw żydowskich, Bormann odpowiadał silnym oporem. Hitler pozostawał nieświadomy sytuacji, więc Bormann podkopywał moc Niemiec, odwracając siły na zniszczenie Żydów” – opowiada o tym film dokumentalny «Мартин Бормансоветский шпион» (2004).

Działalność Bormanna jako tajnego agenta Stalina została udowodniona dzięki materiałom procesu Norymberskiego, oświadczeniom Reinharda Gehlena – kierownika Federalnej służby zwiadowczej RFN, książce Borysa Tartakowskiego «Мартин Борман – агент советской разведки» (1992), opartej na wypowiedziach marszałka Związku Radzieckiego Andrzeja Jeriomienka, w książce amerykańskiego badacza Louisa Kilzera (Hitler’s Traitor: Martin Bormann and the Defeat of the Reich. – 2002) i innym badaniom.

Jednak jeszcze skuteczniejszymi są agenci, które pomagają nieprzyjacielowi nieświadomie. Ich nazywają transformagentami, a także „pożytecznymi idiotami”. „Transformagent – osoba, która przyjęła narzucony wzór myśli i zachowania zgodnie z scenariuszem służb specjalnych w rezultacie odpowiedniej transformacji systemu wartości. To także jakikolwiek przypadek transformacji mentalności, sposobu życia, zachowania albo zdrowia człowieka na korzyść służb specjalnych za pomocą naturalnie sformowanych lub celowo stworzonych warunków dookoła niego” -  pisze wykładowca wywiadu i kontrwywiadu akademii SBU Anatolij Tkalicz w artykule Національна академія СБУ у війні богів за Україну.

Transformagent jest szczerze przekonany, że działa poprawnie, i tworzy go to jeszcze bardziej niebiezpiecznym. Piękną ilustracją jest film fabularny „Inception” (2010), w tłumaczeniu „ukorzenianie”. Główna mysl filmu to, że ludzka podświadomość niełatwo przyjmuje cudze idee. Ale jeśli zarodek destrukcji niewidocznie zakorzeni się w podświadomości,  urośnie wkrótce do rozmiarów idei i zacznie kierować człowiekiem, to właśnie człowiek sam będzie uważał tę cudzą ideę za produkt własnej twórczości. Film opowiada o tym, jak syna właściciela wielkiej korporacji zrobiono transformagenta. Burząc dorobek życia swojego ojca, był twardo przekonany, że wykonuje rodzicielski testament.

Jednym z najwybitniejszych transformagentów XX wieku był Stepan Bandera (1909-1959). Transformacja jego świadomości została dokonana w 1932 roku przez agenta NKWD Richarda Jary, który uczył Banderę na zajęciach z wywiadu i kontrwywiadu w szkole wywiadowczej w Gdańsku. Jary wykorzystał Banderę do zwalczenia w nim kompleksów niepełnowartościowości - Stepan był chorowity i niskiego wzrostu, za to z wygórowanymi ambicjami, które zazwyczaj powstają dla kompensacji uczucia niższości.

Stepan Bandera był bardzo „wygodnym” agentem: można nim było kierować pomijając proste nakazy. Wystarczające było podrzucić mu ideę stosowania terroru politycznego, pochwalić za radykalizm, pomoc w rozwoju kariery, a wszystko inne Stepan wykonywał samodzielnie. Dzięki protekcji Richarda Jary w styczniu 1933 roku Bandera został wykonawcą obowiązków kierownika okręgowej ekzekutywy OUN, a od lipca 1933 – jej kierownikiem.

Pierwszymi destruktywnymi płodami „rewolucyjnego amatorstwa” gorącego patrioty (pożytecznego idioty - z punktu widzenia Moskwy) Stepana Bandery, stało się niesankcjonowane zabójstwo polskiego ministra Bronisława Pierackiego dnia 15 czerwca 1934 roku, a potem ukraińskiego profesora filologii Iwana Babija i jego studenta Jakowa Baczyńskiego. Ekspertyza wykazała, że zostali oni zastrzeleni z tego samego rewolweru, co Pieracki. Taki wymowny detal świadczy o tym, że „ounówski ślad” był zostawiony świadomie, żeby nikt nie miał wątpliwości co do autorstwa aktu terrorystycznego. Jeszcze jednym demonstratywnym śladem stała się bomba, która rzekomo miała rozpieprzyć ministra. Jej funkcja jest niezrozumiała, przecież Pieracki chodził bez ochrony, natomiast „bomba, że nie eksplodowała” dokładnie wkazała na ounówskie konspiracyjne mieszkanie, gdzie tę bombę skonstujowano.

Według szeregu żródeł uważa się, że inspiratorem i prawdziwym organizatorem zabójstwa Pierackiego był Richard Jary. Póżniej, kiedy jeden z wykonawców zamachu – Mykoła Lebed – zeznał to polskiej policji, wtedy gestapo na prośbę polskiego ambasadora aresztowało Jary 22 czerwca 1934 roku i przeprowadziło rewizje w jego domu, jednak po tygodniu został on zwolniony.

Po zabójstwie Pierackiego w Zachodniej Ukrainie polska policja przeprowadziła aresztowania na wielką skalę. Okręgowa sieć OUN była rozgromiona, tysiące ukraińców zostało aresztowanych i represjonowanych, przeszli katusze w obozie koncentracyjnym w Brzozie-Kartuskiej.

W latach 1934-1939 Bandera przebywał w polskich więzieniach w pełnej izolacji od świata zewnętrznego. Po wyzwoleniu z więzienia niemecką armiją, Richard Jary rozpoczął przygotowanie Bandery do roli głównego nacjonalisty.

Decyzję o typowaniu Bandery na wodza ukraińskiego nacjonalizmu podjał osobiście Stalin. On ocenił nie tylko ambicje Stepana, ale i możliwości manipuliacji w związku z samym nazwiskiem Bandera: można było go nazywać „bandyta”, „bandytiara”, „bandzior” (właśnie tak ono i dotychczas jest postrzegane osóbami z radziecką świadomością na obszarze postsowieckim).

Według planu Stalina, główne zadanie służb specjalnych polegało na tym, żeby wszcząć kłótnie w  ukraińskim ruchu nacjonalistycznym i aktywować w nim mechanizm samozniszczenia.

Opowiedział o tym  czołowy działacz NKWD - Paweł Sudopłatow, który jesienią 1937 roku skontaktował się ze Stalinem w celu likwidacji ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Podczas narady Stalin powiedział: „To nie akt zemsty, chociaż Konowaliec i jest agentem niemieckiego faszyzmu. Nasz cel – w przeddzień wojny obciąć głowę ukraińskiemu ruchowi faszystowskiemu i zmusić tych bandytów niszczyć jeden drugiego w walce o władzę” (Виктор Степаков. Павел Судоплатов – гений террора. – 2013).

Dla likwidacji OUN agent NKWD Richard Jary stworzył organizację-klonaOUN(r), czylirewolucyjną”. Jej formalnym kierownikiem i „banerem” został Stepan Bandera. Dlatego 9-10 lutego 1940 roku w Krakowie grupa członków OUN ogłosiła stworzenie Rewolucyjnego Przewodnictwa OUN (RPOUN), podpisawszy tzw. „Akt z dnia 10 lutego 1940 roku”. Czternastu członków, którzy podpisali dokument, bylo młodymi ludźmi: najstarszy – Lenkawskij miał w tym momencie 36 lat, najmłodszy – Stecko – 28 lat. Siedmiu zwolniono z polskiego więzienia, a czterech było pomocnikami Jary na terenie Niemiec. Jary miał wówczas 42 lata i w tym młodym towarzystwie był najbardziej doswiadczony i najbardziej chytry, wpływowy i oraz po tysiąckroć bogatszy. Jary finansował stworzoną przez siebie organizację, a wszyscy jej członkowie pozostali od niego zależni finansowo.

Znając chciwość Jary do pienędzy, można stwierdzać, że nie utrzymywał on organizację z własnych zasobów. Częściowo finansowanie płyneło z ukradzionych pieniędzy OUN, w mniejszym stopniu z Wehrmachtu (Niemcy rzetelnie kontrolowali zasoby). Głównym żródłem był jednak NKWD. Hojne finansowanie wyjaśnia ekspansywny rozwój organizacji Richarda Jary, w któtej Bandera był tylko ślepym narzędziem. „Banderze przypadło „stawanie na czele”, tzn. ogólne prowadzenie i reprezentowanie. Richard Jary dbał o sprawy zewnętrzne, który w danym czasie sprowadziły się do stosunków niemieckich. Roman Szuchewycz został właściwym inżynierem – organizatorem kadr dywersji, a  Stećkowi na szczęście przypadło budowanie ideologicznego fundamentu całej akcji” (Зиновій Книш. Розбрат. Спогади й матеріали до розколу в ОУН у 1940-1941 роках. Розділ 4. РП ОУН проти ПУН).

Głównym celem nowo utworzonej organizacji była likwidacja OUN. Dokładną historię tego wywrotowego projektu, na podstawie znanych na ten czas faktów, opisał Mykoła Sciborskij w dokumencie „Biała książka OUN o dywersji Jary-Bandera”. Współczesne badanie tej specoperacji znajduje się w artykule Проект «Бандера» i innych artykułach. Głównym organem dywersyjnej pseudo-OUN, stworzonym podczas tajnych obrad, stała się Służba bezpieczeństwa (SB), której zadaniem było wykonanie wyroków śmierci na liderach OUN, wydanych przez banderowców. Głową SB został Mykoła Łebed. „W okresie przedwojennym, ofiarami zatargów wewnętrznych padło około 400 melnykowców i blisko 200 członków OUN(B)” (Дмитро Вєдєнєєв, Володимир Єгоров. Меч і тризуб. Нотатки до історії служби безпеки Організації Українських Націоналістів). Od początku wojny niemiecko-radzieckiej liczba wzrosła do ponad tysiące.

Otóż, za pomocą banderowskej oganizacji dywersyjnej, Moskwie udało się uruchomić mechanizm samozniszczenia Ukraińców. Jak we wspomnieniach pisał Paweł Sudopłatow: „Dola kierowników OUN, którzy pracowali przy Konowalcu, w latach 1939-1945 skończyła się tragicznie. Podczas walki o władzę wewnątrz OUN miedzy Banderą, zwolnionym przez niemców w 1939 roku, i Melnykiem - oficjalnym następcą Konowalca, zgineła duża ilość widocznych bojowników i towarzyszy broni Konowalca. Banderowcy rozstrzelali Baranowskiego, Sciborskiego, Hrybiwskiego, Suszka w Żytomierzu i Lwowie w latach 1942-1943. Bojownik Łemek został zlikwidowany przez nich w Połtawie w 1942 roku” (Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930-1950 годы. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997). Wszystkie te morderstwa moskiewska propaganda przypisała hitlerowcom. Imiona prawdziwych zabójców zaczęły wynurzać się na powierzchnię po rozpadzie ZSRR.

Dziś promoskiewskie propagandowe żródła piszą o banderowskiej dywersji znacznie otwarciej: „Bandera zorganizował w Krakowie konferencję, na której był stworzony główny trybunał rewolucyjny. Członkowie trybunału od razu skazali na śmierć Melnyka i wielu jego zwolenników „za zradę sprawy wyzwolienia Ukrainy”. Zaczęła się zabawa, jak przewidywał Stalin. Najpierw zabito blizko 400 melnykowców i ponad 200 banderowców. Podczas wojny banderowcy zamordowali tysiące melnykowców, m.in. tak wybitnych nacjonalistów jak Mykoła Sciborskyj i Omelan Senyk-Hrybivskyj. Przez to, że Bandera zabił tylu ukraińskich nacjonalistów i oszczędził naboje czekistom[1], on rzeczywiście zasługuje na pomnik”.

Jednak informacje o twórcach dywersji Jary-Bandera są nadal ukrywane, ponieważ specoperacja przeciw ukraińskiemu ruchowi nacjonalistycznemu trwa do dzisiaj, jako kluczowy element wojny hybrydowej prowadzonej przez Moskwę w stosunku do Ukrainy. Aktywność tej specoperacji przeniesiona jest do wymiaru informacyjnego, jednak jej cel dokładnie odpowiada wspomnianej powyżej stalinowskiej formule: „Nasz cel – w przeddzień wojny obciąć głowę ukraińskiemu ruchowi faszystowskiemu i zmusić tych bandytów niszczyć jeden drugiego w walce o władzę”.

To, nawiasem mówiąc objaśnia, dlaczego postkomunistyczna władza w Ukrainie delikatnie odmówiła stawiania pomników Lenina na korzyść pomników Bandery. Apoteozą stało się przemianowywanie w Kijowie Alei Moskiewskiej na Aleję Bandery. Przy tym aktywnie zagłusza się postaci prawdziwych wielbicieli ukraińskiego nacjonalizmu: Andreja Szeptyckiego, Jevhena Konowalca, Mykoły Sciborskiego, Omeliana Senyka, Osypa Bojdunyka (Bojarskiego), Wołodymyra Martynca, Jarosława Baranowskiego, Romana Suszka, Wołodymyra Kubijowycza ta wielu innych ukraińskich intelektualistów.

A wszystko dlatego, że banderowszczyzna przedstawia się jak ukraińskij nacjonalizm, chociaż naprawdę jest jego niszczycielem. W taki prosty sposób blokuje się najnowszy ukraiński ruch narodowowyzwoleńczy. Banderowszczyzna nie przestrasza ani Moskwy, ani postkomunistycznej pasożytczniczej klasy w Ukrainie, ze względu na jej charakterystyczna cechę – antyintelektualność (prościej mówiąc – tępota), a zatem polityczną bezpłodność. Polityczne organizacje z banderowską ideologią są częścią postsowieckiego systemu antyukraińskiego, bez względu na to czy są jego świadkami (agenci), czy też nie (transformagenci, albo pożyteczni idioci).

Banderowszczyzna – to jest „jeździec bez głowy”, i tak długo będzie dominowała w społeczeństwie ukraińskim, póki będzie ono czułe na manipulacje przez siły antyukraińskie, przede wszystkim Moskwę i wewnętrzną „piątą kołumnę”. De fakto wszyscy adepci banderowszczyzny występują w roli „pożytecznych idiotów”.

Co teraz daje Moskwie aktywnie czynny „projekt Bandera”?

  1. Blokuje się rozwój ukraińskiego ruchu narodowowyzwoleńczego zarówno na poziomie duchowo-światopoglądowym, jak i społeczno-politycznym (czego przykładem jest polityczna bezpłodność „Swobody” i „Prawego sektora”).
  2. Spełnia się konsolidowanie ludności Federacji Rosijskej wokół Kremla, który rzekomo broni Rosjan od krwistych, brutalnych oprawców – „bandytów-banderowców”. Zwróćcie uwagę, że „Prawy sektor” jak współczesna reinkarnacja banderowszczyzny był rozwinięty w obszarze informacyjnym właśnie przez moskiewską propagandę i stał się głównym informacyjnym pretekstem moskiewskiej woiny hybrydowej w latach 2014-2015. Dokładniej: Правий сектор Яроша є технологією руйнування націоналістичного руху – Олексій Кутєпов і бійці ДУК.
  3. Dyskredytuje ukraińską kulturę i ukraiński naród na arenie miedzynarodowej z powodu dobrze udokumentowanej destruktywnej działalności organizacji banderowskiej oraz obłudnej formule „Ukraiński nacjonalizm to banderowszczyzna”.
  4. Blokuje naprawę przyjacielskich stosunków miedzy Ukrainą i Polską, ponieważ tragedia Wołyńska była zorganizowana Moskwą, a fizycznie przeprowadzona przez siły uderzeniowe organizacji banderowskiej i przez nią kierowanej części UPA.
  5. Hamuje przejście ludzkości do postindustrialnej formacji, bo to przejście przewiduje uwolnienie od bubli zakłamania, nagromadzonego przez ostatnie dwa tysiąclecia.

Jak skorygować sytuację?

Odpowiedź jest uniwersalna: „Poznajcie prawdę – i ona was wyzwoli”. Nie należy bać się prawdy – ona zawsze daje dobre płody. Zacząć można stąd: Чому забуксував український націоналізм.

Pracujemy. 

Аutor: Ihor Kahanec

Tłumaczenie z Ukraińskiego: Andrij Jasun

Edycja: Kinga Świtaj  

 

[1] Czekista, czekiści od Czeka, CzK, WCzK (ros.Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСРЧКВЧК) – akronim nazwy policji politycznej w Rosji Sowieckiej w latach 1917–1922. W szerokim sensie – tajniacy NKWD, KGB ZSRR, FSB Rosji. 

Українською мовою: Трансформагенти, або Корисні ідіоти – головний інструмент гібридної війни

Попередня стаття: Jak banderowcy zniszczyli UPA

Наші інтереси: 

Nasze interesy: Zrzucamy ładunek wrogiego zakłamania, poznajemy prawdę, tworzymy nowy świat!

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Ельфи – з кінофільму "Володар перстенів"

Шлях Лебедів, або Як увійти в ельфійський простір волі. Світотворча тріада: омолодження, інновації, удача

Для заснування нової цивілізації необхідне поєднання трьох обов’язкових компонентів – керованої молодості, інноваційності та удачі. Щоб стати ельфом (елбедем, лебедем), треба піднестися в ельфійський...

Кращий коментар

Ігор Каганець's picture
0
No votes yet

У нацистів була інша психологія. В порівнянні з більшовиками, вони були більш довірливими і навіть у скрутних ситуаціях намагалися допомагати друзям. Про це свідчить одна зі спецоперацій, організована Судоплатовим:

"Операція «Березино» стала логічним продовженням операції «Монастир». Ключовою фігурою в ній знову став Олександр Дем'янов. 18 серпня 1944 радянський розвідник радирував: в районі Березини вцілів великий загін вермахту, чисельністю понад дві тисячі осіб, дивом уник розгрому і сховався в болотистій місцевості. На чолі «загону» стояв завербований 4-м управлінням НКВС підполковник Шерхорн ( «Шубін»).

Очікування відповіді тривало цілий тиждень. Німці перевіряли інформацію, але все ж абвер «клюнув». Німецьке командування десантувало в зазначених координатах боєприпаси, продовольство і радистів. За архівними даними, з вересня 1944 року до травня 1945 німецьким командуванням в наш тил було здійснено 39 літако-вильотів і скинуто 22 німецьких розвідника (всі вони були заарештовані радянськими контррозвідниками), 13 радіостанцій, 255 місць вантажу з озброєнням, обмундируванням, продовольством, боєприпасами, медикаментами, і 1 777 000 рублів.

Операція «Березино» проводилася за участю справжніх німецьких офіцерів, які перейшли на бік Червоної Армії. Вони старанно зображали вцілілий полк, а парашутисти-зв'язкові негайно перевербовувалися контррозвідкою, включаючись в радіогру. Постачання «свого» загону Німеччина продовжувала до самого кінця війни.

В останній радіограмі від 5 травня 1945 року повідомлялося: «З важким серцем ми змушені припинити надання вам допомоги. У нинішніх обставинах ми не можемо також більше підтримувати з вами радіозв'язок. Що б не принесло нам майбутнє, наші думки завжди будуть з вами, кому в такий важкий момент доводиться розчаруватися в своїх надіях».

Джерело: Пять операций «сталинского терминатора» Павла Судоплатова.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Comments

Арсен Дубовик's picture
0
No votes yet

? Чи не здається вам, що через те, що ВО«Свобода» давно доказала свою безплідність (в надії на результативність національного руху сам особисто голосував на всіх виборах саме за "Свободу"), а страшилка «Правий сектор» уже стала всім смішною, зараз педалюється їхня "альтернатива" - "страшні россійскоязичні націоналісти"/нацисти, які з факелами і вигуками "Москалів на ножі!" показуються у новинах і обговорюються В ЯКОСТІ ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВСЬОГО ДОБРОГО В НАЦІОНАЛІЗМІ??? Шкода, коли все повториться....
Хай таке "пророцтво" піде прахом!!!

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Явсе Світ's picture
0
No votes yet

Гарна стаття.Мабуть потрібно розуміти щирість в боротьбі простих патріотів "бандерівців" і "свободівців".А лідери завжди будуть відповідати тим рамкам,під які їх створюють.Ніколи нічого доброго не вийде із лідера,якого створюють ззовні.І байдуже яку ідею для цього потрібно використати,націоналістичну чи ідею інтернаціоналу.

Трохи не в тему,але знакова подія.В Москві мають встановити пам'ятник Володимиру Великому.Як відноситися до цієї новини.Якось дивно,що наш віковий ворог встановлює пам'ятник таким особистостям як Володимир.Що московити знайшли в його постаті і діяннях аж таке,що ідолоносять на такому рівні.

Вірю в те, що розумію.

Арсен Дубовик's picture
0
No votes yet

Для кращого розуміння трансформагентів гарно періодично переглядати кінофільм "Матриця" (першу частину):

Морфеус wrote:
"Автономні модулі. Вони - інструмент саморегуляції системи і приймають будь-який вигляд. Отже, кожен непробуджений - потенційний агент. У межах Матриці вони всюди і ніде. Щоб вціліти, треба ховатися і вислизати від них. Вони - тутешні цербери. Вони у кожного входу. У них ключі від усіх замків. Кожен з хлопців, хто намагався битися, гинув прямо у нас на очах. Я бачив, як агент пробив кулаком стіну. В них випускали всю обойму і не могли поранити. Однак їх сила і спритність теж підкоряються загальним законам їх світу ".

Більше можна прочитати московською говіркою

тут

.

Явсе Світ wrote:
Гарна стаття.Мабуть потрібно розуміти щирість в боротьбі простих патріотів "бандерівців" і "свободівців". А лідери завжди будуть відповідати тим рамкам, під які їх створюють.Ніколи нічого доброго не вийде із лідера, якого створюють ззовні. І байдуже яку ідею для цього потрібно використати, націоналістичну чи ідею інтернаціоналу.

Моксельці і "прімазавшієся" продовжують нахабно у всіх на очах красти нашу історію! Історію Русі-України.
Для "обґрунтування" потреби "перенесення" пам'ятника Св. Володимиру Великому застосовують піар-акції на зразок "облили фарбою пам'ятник")
Зробіть запит в Ґуґлі: "облили фарбою пам'ятник Володимиру Великому"....... ;-)

Явсе Світ wrote:
Трохи не в тему, але знакова подія.В Москві мають встановити пам'ятник Володимиру Великому. Як відноситися до цієї новини. Якось дивно, що наш віковий ворог встановлює пам'ятник таким особистостям як Володимир. Що московити знайшли в його постаті і діяннях аж таке,що ідолоносять на такому рівні.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Явсе Світ's picture
0
No votes yet

Вірю в те, що розумію.

Андрій Ясун's picture
0
No votes yet

У документальному фільмі "Мартин Борман - советский шпион" є епізод, коли Борман збирається переходити до совітів. Аналогічний епізод, можна сказати "в ноль", є у книзі Ю.Сємьонова "Приказано выжить". Там Штірліц при спробі перейти до своїх був важко поранений.

Si vis pacem, para bellum

Василь Глод's picture
0
No votes yet

Стаття цікава і повчальна. З сумом можна сказати, що в даний час в Україні нема партії Українських патріотів, всі ці псевдо патріотичні партії то проекти кремля, то настільки очевидно, що нема необхідності це доказувати. Всі інші "демократичні партії" то проекти олігархів. Практично нема за кого голосувати на виборах.

Радіймо!

Явсе Світ's picture
0
No votes yet

Важко повірити,що Гітлер не знав що в нього робиться на "господарстві".Якщо це прийняти це за ідею,то можна із Гітлера зняти частину відповідальності за те,що робилося тоді у світі.А якщо можна так вчинити із Гітлером,то чому не можна із кимось іншим,наприклад із Сталіним.Ну не знав вождь,що робиться у нього в країні,значить не винуватий.А за "заслуги"перед Україною можна і пам'ятники ставити.Адже за його правління Україна набула сучасних кордонів,хоч і без Криму.Також він теж яро ганяв по світу усяких там бронштейнів,на яких можна і всю провину списати за діяння комуністів.

Вірю в те, що розумію.

Ігор Каганець's picture
0
No votes yet

Сталін періодично робив зачистку всього свого оточення, натомість Гітлер довіряв давнім друзям.

Гірше того: Гітлер потрапив у залежність від Бормана, який узяв на себе всю рутину.

Для посилення цієї залежності Борман, контролюючи харчування Гітлера, застосовував засоби, які діяли на Гітлера як повільна отрута і ослаблювала його. За кілька років енергійний і ясно мислячий Гітлер перетворився на виснаженого старика.

Сталіну потрібен був контрольований Гітлер, точніше - Борман, який прикривався Гітлером. Тому Сталін не дав наказ на ліквідацію Гітлера, хоча до цього було все готово, - розповідав Павло Судоплатов.

Явсе Світ wrote:
Важко повірити,що Гітлер не знав що в нього робиться на "господарстві".Якщо це прийняти це за ідею,то можна із Гітлера зняти частину відповідальності за те,що робилося тоді у світі.А якщо можна так вчинити із Гітлером,то чому не можна із кимось іншим,наприклад із Сталіним.Ну не знав вождь,що робиться у нього в країні,значить не винуватий.А за "заслуги"перед Україною можна і пам'ятники ставити.Адже за його правління Україна набула сучасних кордонів,хоч і без Криму.Також він теж яро ганяв по світу усяких там бронштейнів,на яких можна і всю провину списати за діяння комуністів.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Ірина Чорна's picture
0
No votes yet

Повчальна стаття... от тільки хто що з неї візьме...
Якщо відкинути імена і залишити лише події виходить боротьба за ради боротьби... агресія породжує агресію.. Тут діють підступні пастки "самовпевненості", "справедливості" і "самодурства". Кожен із цих горе-героїв, думав що найкращий, що приносить "велику користь", а був енергетичним "сміттям" в "руках демонів" , але зацикленим, фанатичним, наповненим страхами... (темні полюбляють "лідерів"). Це не дозволило кожному "бачити" "плід своїх діянь" (немає значення чи діяли свідомо чи не свідомо... кожна людина хоче собі добра, просто в кожного розуміння різне. Всесвіт навчає, якщо помиляються люди, якщо принципи неправильні. Ніхто в бруді не отримує щастя, якого всі прагнуть). Треба вчитись бачити себе і свої помилки. Треба здобувати "Силу", а це виключно світло. Щоб це все не повторювалось, треба змінювати Себе. Кожному відкриється потрібне. Меж досконалості не існує, зупинятись не можна, навіть якщо "хочеться"...

Ігор Каганець's picture
0
No votes yet

У нацистів була інша психологія. В порівнянні з більшовиками, вони були більш довірливими і навіть у скрутних ситуаціях намагалися допомагати друзям. Про це свідчить одна зі спецоперацій, організована Судоплатовим:

"Операція «Березино» стала логічним продовженням операції «Монастир». Ключовою фігурою в ній знову став Олександр Дем'янов. 18 серпня 1944 радянський розвідник радирував: в районі Березини вцілів великий загін вермахту, чисельністю понад дві тисячі осіб, дивом уник розгрому і сховався в болотистій місцевості. На чолі «загону» стояв завербований 4-м управлінням НКВС підполковник Шерхорн ( «Шубін»).

Очікування відповіді тривало цілий тиждень. Німці перевіряли інформацію, але все ж абвер «клюнув». Німецьке командування десантувало в зазначених координатах боєприпаси, продовольство і радистів. За архівними даними, з вересня 1944 року до травня 1945 німецьким командуванням в наш тил було здійснено 39 літако-вильотів і скинуто 22 німецьких розвідника (всі вони були заарештовані радянськими контррозвідниками), 13 радіостанцій, 255 місць вантажу з озброєнням, обмундируванням, продовольством, боєприпасами, медикаментами, і 1 777 000 рублів.

Операція «Березино» проводилася за участю справжніх німецьких офіцерів, які перейшли на бік Червоної Армії. Вони старанно зображали вцілілий полк, а парашутисти-зв'язкові негайно перевербовувалися контррозвідкою, включаючись в радіогру. Постачання «свого» загону Німеччина продовжувала до самого кінця війни.

В останній радіограмі від 5 травня 1945 року повідомлялося: «З важким серцем ми змушені припинити надання вам допомоги. У нинішніх обставинах ми не можемо також більше підтримувати з вами радіозв'язок. Що б не принесло нам майбутнє, наші думки завжди будуть з вами, кому в такий важкий момент доводиться розчаруватися в своїх надіях».

Джерело: Пять операций «сталинского терминатора» Павла Судоплатова.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Ігор Каганець's picture
0
No votes yet

Я раніше не міг зрозуміти, чому речники "Правого сектора" звертаються до українців російською мовою. Пізніше до мене дійшло, що вони зверталися не до українців, а до російських телеглядачів.

Російська мова ПС робила переконливішою продукцію московської гібридної війни, яка була призначена передусім для сприймання російськомовним населенням в РФ і країнах Європи.

Та й чисто технологічно це простіше, адже не треба робити переклад на російську: просто "нарізаєш" потрібні фрагменти і вставляєш куди треба.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Миро Продум's picture
0
No votes yet

Дмитро Гордон висловився про московську агентуру в Україні у Шустера - після 3-ї хвилини https://www.youtube.com/watch?v=YtfgTG0Jo-s

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Андрій Ясун's picture
0
No votes yet

Вчора читав відгук "Свободи" на цей виступ. Вилили вони на нього купу лайна: українофоб, прислужник Януковича, противник українського націоналізму (назвав керівників ВО "Свобода" агентами Кремля) і т.д.

Si vis pacem, para bellum

Миро Продум's picture
0
No votes yet

Таким він і є, але одне другому не заважає.

Андрій Ясун wrote:
Вчора читав відгук "Свободи" на цей виступ. Вилили вони на нього купу лайна: українофоб, прислужник Януковича, противник українського націоналізму (назвав керівників ВО "Свобода" агентами Кремля) і т.д.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Миро Продум's picture
0
No votes yet

Опубліковано текст цієї статті польською мовою - на польській сторінці НО:
Transformagenci, albo Pożyteczni idioci – główny instrument wojny hybrydowej

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Володимир Самотий's picture
0
No votes yet

Зауваження мого польського товариша:
Korekty: Stefan Bandera nie został wypuszczony z więzienia przez Niemców, ale uwolniony przez Polaków na początku września 1939. W przeciwieństwie do Sowietów, Polacy nie wykonywali masowych egzekucji w więzieniach, ale w nadzwyczajnych okolicznościach raczej zwalniali więźniów. Poprawna jest nazwa Bereza Kartuska.

Миро Продум's picture
0
No votes yet

Справді, на відміну від москалів, поляки не розстріляли в’язнів. Охорона тюрем просто порозбігалася, тож в’язні вийшли на волю. Причиною цього звільнення був стрімкий наступ німецької армії.

Володимир Самотий wrote:
Зауваження мого польського товариша:
Korekty: Stefan Bandera nie został wypuszczony z więzienia przez Niemców, ale uwolniony przez Polaków na początku września 1939. W przeciwieństwie do Sowietów, Polacy nie wykonywali masowych egzekucji w więzieniach, ale w nadzwyczajnych okolicznościach raczej zwalniali więźniów. Poprawna jest nazwa Bereza Kartuska.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Валерій Швець's picture
0
No votes yet

«Пізнайте істину – і вона визволить вас». Не треба боятися правди – вона завжди дає добрі плоди.

Краще не скажеш.

Ігор Каганець's picture
0
No votes yet

Додав аудіоверсію цієї статті.

Все, що робиться з власної волі, – добро!