Словник

І (2) А (1) Б (1) В (5) Г (4) Д (4) Е (2) К (2) Л (3) Н (1) О (1) П (5) Р (1) С (6) Т (2) У (2) Х (2) Ц (2) Ч (1) Я (1)

Ідантур

Соколотський воїн (сучасна реконструкція) Ідантур (в гелленському варіанті Іданфірс) — правитель Скіфії , син та спадкоємець Савлія. Роки правління приблизно 515-496 до нашої ери . Етнонім скіфи є зовнішньою назвою. С амоназвою було сколоти. А, якщо дотримуватись правила рівномірного чергування приголосних для милозвучності у слові, то правильно буде соколоти. Саме останній варіянт буде використано у статті. Прославився Ідантур тим, що здолав перського царя Дарія під час його навали на соколотів . Захисники вітчизни застосували стратегію спаленої землі. Вони залишили перське військо без...

істина

Означення Істина - це те, що існує. Слово істина є спільнокореневим зі словами істота, існувати. З огляду на таке означення істина завжди актуальна, але мінлива. Бо те, що існує тепер, може змінитись в майбутньому. Один з найвідоміших афоризмів "пізнайте Істину – і вона визволить вас" походить з Доброї Новини Ісуса Хреста. Поняття істина є предметом розгляду гносеології, етимології, інформатики, філософії, логіки, релігії і, навіть, фоносемантики. Є три джерела отримання істини: безпосередній досвід, логічний умовивід і авторитетне свідчення. Влучні вислови Якщо Всесвіт розширюється, то...

Абаріс

Абаріс Гіперборійський — напівлегендарний пророк та священнослужитель Аполлона. Міг обходитись без їжі і переміщуватись в повітряному просторі за допомогою стріли. Зцілював за допомогою тільки слова. Припинив епідемію чуми в Спарті. Згадки про Абаріса є у Платона , Геродота, Діодора Сіцилійського. Деякі дослідники припускають, що Абаріс міг бути учнем Пітагора , але якщо проаналізувати способи харчування їх обох, то можна дійти висновку, що праноїд Абаріс не потребував навчання у Пітагора. Навпаки, якщо контакти між Пітагором і Абарісом таки мали місце, то скоріше Пітагору було чого повчитись...

Бог

В релігії є поняття Творець, тобто той, хто створив Усесвіт. В різних традиціях він названий по різному: Сварог, Ішвара і просто Бог. За слов'янською традицією Сварог є творцем, що створив світ: “Сварог, іже створив світ, Бог світу і Бог Прави, Яви і Нави, се бо маємо їх во істину”. Він — верховний бог, створивший іних богів. У Велес-книзі написано: “І Сварог і інші суть многі, бо бог єдиний і множинний.” Тобто Бог має багато проявів, але всім цим проявам властива єдність. Місцем перебування Сварога згідно Велес-книги вважався Ірій. Але найчастіше у Велесовій книзі згадано Мати Сва, порівняй...

віра

Внутрішня сила людини, міцно оперта на знання. Віра є ключем до реалізації боголюдських можливостей, перетворенні себе і навколишнього простору. Віра - це впевненість у тому, що задумане здійсниться. Цікаве означення віри дає Ігор Каганець: віра - це чітке бачення мети і воля її досягнути.[3] Значення слова В українській мові традиційно це слово має кілька значень: 1. Давня команда, що означає рух вгору. 2. Жіноче ім’я. 3. Синонім слова релігія. 4. Інтуїтивна впевненість. (Таке значення є сумнівним [1]) 5. Внутрішня сила людини, яка міцно оперта на знання. Спільнокореневі слова в інших мовах...
Горизонтальний і Вертикальний

Вертикальний і Горизонтальний

Мода на чужоземний запас слів, коли недоведено, що останні походять з давньоукраїнської мови, затирає нашу чуттєву пам’ять. Наприклад, частенько насуваються нам такі слова, як: «вертикальний» і «горизонтальний». Тож які їхні українські відповідники? Вертикальний — ПРЯМОВИСНИЙ http://slovopedia.org.ua/42/53394/279293.html http://sum.in.ua/s/vertykaljnyj Горизонтальний — ПОЗЕМНИЙ http://slovopedia.org.ua/93/53407/951161.html http://sum.in.ua/s/pozemnyj Які виразні і близькі нам слова, правда? ЧУТТЄВІСТЬ - КОНКРЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Українська мова насичена чуттєвим досвідом, тому й...

вишня

Сама назва цієї рослини свідчить про те, що вона особлива. Вишня — дерево взаємної любові, весни, краси, молодості. З ягід і гілок виготовляють ритуальні напої для вживання на Зелені Свята, Купала тощо. Те, що квіти на цьому дереві появляються раніше листків, символізує, що людина спочатку народжується душею, а потім тілом. Для праукраїнців вишня, за даними О. Шокала, — світове дерево життя . Інші дослідники зазначають, що вишня — це «божественне дерево», присвячене Сварогу [2]. Вишня є ритуальним деревом під час святкування арійського нового року в день весняного рівнодення [3]. Українці...

вовк

Зовнішня будова Зовнішній вигляд вовка свідчить про його міць та пристосування до тривалого бігу при переслідуванні своїх жертв. Дорослий вовк зазвичай більший за вівчарку: довжина тіла з головою, але без хвоста досягає 110–160 см. Висота 65—95 см. Маса зазвичай 45—60 кг. В літературі згадуються вовки масою до 90 кг. Але серед багатьох сотень точно зважених вовків найважчий був застрелений на Полтавщині, його маса становила 86 кг. Спосіб життя Для вовків звичайним є родинний спосіб життя. Пари утворюють на все життя. Основою вовчої зграї зазвичай є батьки з молодим виводком цьогорічних...

воля

Це складова духу, яка полягає у повній владі над собою, керуванні своїми діями і свідомому їх регулюванні. За допомогою волі людина здатна контролювати власні думки і емоції.

геній

Геній - це людина з яскравими проявами духа. В римській мітології генієм називали особистий дух чоловіка, тоді як дух жінки називали юнона. Поняття запозичено імовірно від етрусків.

Гермотімос

Довідка Гермотімос ( Ἑρμότιμος ) — мислитель 7-8 століття до Різдва Хрестового, який ще до Анаксаґора запропонував, що ідея є основною причиною змін. Він пам’ятав свої минулі втілення, зокрема, як Евфорб - герой Троянської війни, і навіть впізнав щит Менелая в музеї Аполона. Секстус Емпірікус класифікував його як дуаліста разом з Емпедоклом і Парменідом. Тертуліан розказав таку історію. Гермотімосова душа могла покидати тіло під час сну і подорожувати. Дружина зрадила це дивацтво чоловіка ворогам. Вони прийшли і спалили його тіло під час сну. Душа повернулась надто пізно. Мешканці Клазомени...
Горизонтальний і Вертикальний

Горизонтальний і Вертикальний

Мода на чужоземний запас слів, коли недоведено, що останні походять з давньоукраїнської мови, затирає нашу чуттєву пам’ять. Наприклад, частенько насуваються нам такі слова, як: «вертикальний» і «горизонтальний». Тож які їхні українські відповідники? Горизонтальний — ПОЗЕМНИЙ http://slovopedia.org.ua/93/53407/951161.html http://sum.in.ua/s/pozemnyj Вертикальний — ПРЯМОВИСНИЙ http://slovopedia.org.ua/42/53394/279293.html http://sum.in.ua/s/vertykaljnyj Які виразні і близькі нам слова, правда? ЧУТТЄВІСТЬ - КОНКРЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Українська мова насичена чуттєвим досвідом, тому й...

гуманізм

Гуманíзм — визнання людини найвищою цінністю у світі . Англійською мовою human означає людина . Гуманістичний світогляд протиставлений світоглядам, в яких людина не є найбільшою цінністю . Зокрема в релігійному світогляді найголовнішою цінністю проголошується Бог. З одного погляду в ідеї гуманізму закріпленні норми порядності, відмови від жорстокості, в звільненні людини від рабського способу мислення. З іншого гуманізм нівелює національні та релігійні цінності. Це відбувається тому, що гуманізм ставить на п’єдестал пошани окрему людину, а не команду людей, що має спільну мету. З релігійних...
Демос - самокерована спільнота, де всі знають всіх

демоси

Демоси Міжмор’я (від укр. «демено» – кермо) – це постіндустріальні, природовідповідні, добровільні, солідарні самокеровані спільноти особисто знайомих людей чисельністю до 105 членів з керівним органом (старшИною) у складі 5 осіб, кожна з яких персонально відповідальна за виконання однієї 5 системних функцій: 1) голова: загальне управління (політичний блок), 2) радник: освіта (науково-світоглядний блок), 3) правник: справедливість (правовий блок), 4) захисник: миротворчість (силовий блок); 5) скарбник: господарство (економічний блок). Варни Згадані базові соціальні функції співвідносяться з...

добро

Якщо мислити просто, то в слові добро коренем є бр , префіксом до , закінченням о . Бр також є коренем слова брати, але може бути пов’язаним зі словом боронити. Продуктивний префікс до означає наближення або виконання розпочатої дії. Закінчення о вказує на середній рід слова, отже йому має бути властивий певний універсалізм. Таким чином добро — це те, що треба обирати, брати, а потім, можливо, і боронити. Наведу також приклади написання цього слова в мовах, споріднених з українською. Білоруською — дабро, словацькою і хорватською — dobro, шведською — bra, валлійською — da. Семитомний...

душа

Душа - структура для управління тілом. Душа в народних уявленнях українців На думку видатного народознавця Володимира Михайловича Гнатюка в народних звичаях українців нема цілісного уявлення про душу. Поширеним є уявлення про те, що душа появляється разом з першим рухом зародку в лоні матері. В людськім тілі за народними віруваннями душа перебуває в голові або в крові. Якщо вважати душу структурою для управління плоттю, то такі уявлення цілком зрозумілі. Адже в голові зосереджена найбільша частина центральної нервової системи, а кров є важливим середовищем для здійснення гуморальної регуляції...

Ельза Баркер

Ельза Баркер (1869–1954) - американська письменниця і поетесса . Вона стала відома книгою «Листи від живого покійника» (1914), яка містила повідомлення від мертвого чоловіка, отримані через автоматичне письмо. Життєпис Ельза Баркер народилася в 1869 році в Лестері, штат Вермонт . Працювала як письменник, була членом Теософського товариства. Вона також була ініційована в ордені Золотий Світанок . Баркер жила у Європі з 1910 по 1914 рік, спочатку в Парижі, а потім у Лондоні . В 1912 році, у Парижі, вона була змушена написати уривок, хоча сказала, що не знає, звідки прийшли слова . Вона сказала...

Епіменід

Епіменід. Фрагмент з полотна Йогана Ломейеруса і Арнольда Мунена, 1700 рік Те, що збереглось в сучасних джерелах про Епіменіда, огорнуте таємничістю і туманом легенди. Але Епіменід — особа історична. Інша річ — відрізнити, що в розповідях про нього відповідає дійсності, а що є ритуальною вигадкою. Епіменід народився приблизно у восьмому столітті до нашої ери. За походження був критянин, але зачіску носив, схожу на спартанську. Прославився тим, що позбавив а те нян від епідемії, котра, на думку Епіменіда, була викликана вчинками тирана. Подолання епідемії супроводжувалось музикою і співами. "...

лінь

Лінь - це нездатність змінювати звички.

лев

Лев — король звірів Лев — вид класу ссавців, ряду хижих, родини котових. Леви є хижими ссавцями і живуть сімейними групами, так званими прайдами. Прайд складається з одного-трьох самців, кількох статевозрілих самок і левенят. Самки займаються полюванням для прайда, а самці — охороною території. Постарілих і хворих левів прайд захищає. Наприклад, якщо лев не може полювати через пошкодження, отриманих на полюванні, то він допускається до трапези. Максимального свого розповсюдження леви досягли в кінці плейстоцену: приблизно 100 000-10 000 років тому у них був найбільший серед ссавців сухопутний...

людина

Втілена божественна сутність, яка має три оболонки - духовну (дух), психічну (душа) і фізичну (плоть). Вона може мати різні рівні реалізації, які визначаються розвитком її свідомості. Якщо вона усвідомлює себе тільки як фізичну істоту з психікою (інтелектом), то це Гомо сапієнс. Якщо вона здогадується про наявність духу і прагне до його актуалізації, то це людина . Якщо вона очистила себе від інформаційного сміття (негативних емоцій, паразитичних програм) і усвідомила втіленою духовною сутністю, то це арій (либідь). Якщо вона усвідомила себе втіленою божественною сутністю, то це боголюдина (...

Народний Оглядач

Народний Оглядач - український портал світоглядних новин з власною екомережею. Спеціалізується на публікації статей з тем релігії, політики і культури. Присутні розділи загальносуспільних новин, маловідомих фактів про Україну, знайомств, науки і освіти, тощо. Є можливість ведення блогів, коментування і обговорення статей, створення груп за інтересами. На сайті діє система обміну ігровою енергією і можливість висловлення відповідальних вподобань. Така система запобігає штучній популяризації статей ботами. Відвідувачі сайту можуть безплатно і легально прослуховувати музику, яка є в розділі...

оптимізм

Оптимізм - це очікування, що майбутнє буде приємним, добрим, відповідатиме очікуванням. Дослідження Крістофера Петерсона з Університету Мічіґану показали, що оптимісти отримують вигоди щодо здоров'я і щастя. Але надмірний оптимізм може відвернути людей від прийняття конкретних планів про те, як досягти поставлених цілей і зашкодити обережності у випадку труднощів.

Пітагор

Піфагор (570 - 495 до н.е.) - античний філософ і засновник піфагорійства. Його політичні й релігійні вчення вплинули на філософії Платона , Арістотеля і, через них, на західну філософію загалом. Останні визнавали Піфагора: (1) фахівцем з долі душі після смерті; (2) експертом з релігійних обрядів; (3) засновником строгого способу життя. Спосіб життя Піфагора передбачав низку обмежень, що традиційно включали релігійний ритуал, сувору самодисципліну і вегетаріанство. Етимологія Згідно з чинним українським правописом прийнято писати Піфагор. Грецькою мовою пишуть Πυθαγόρας, дослівно означає «той...

Піттак

Давній мудрець Піттак, син Гіррадія, був фракійцем. Народився 651 року до нашої ери в місті Мітілена на острові Лесбос. Був одружений із сестрою атенського законодавця Дракона. Разом з іншими активістами звільнив рідне місто від тирана. Згодом громадяни обрали його правителем. Піттак встановив правила, котрі передбачали сувору відповідальність за вчинені злочини, особливо за вчинені у нетверезому стані. Правління його тривало десять років. Навівши лад у рідному місті, він склав із себе повноваження і зажив як звичайний громадянин. Діоген Лаертський розповідає, що кмітливий Піттак здолав на...

Патанджалі

Автор Йога-сутр - концепції однієї із шкіл йоги. Датування текстів Патанджалі досі не є однозначним. Найдавніше датування другим століттям до хрестової ери мотивується ототожненням автора Йога-сутр з граматистом Патанджалі. Такий погляд сформовано в бгаратійській культурній традиції. Мішель Десмарес узагальнює вивсновки сучасних вчених і стверджує, що сутри Патанджалі могли бути написані у період між 500 років до Хреста і третім століття нашої ери. Джерела Ознайомлення з Йога-сутрами

праця

Цілеспрямована діяльність, яка приносить радість. Посилання: Гра – це творча праця. Докази.

робота

Цілеспрямована діяльність. Дія, яку треба виконати, попри те, що вона не приносить задоволення, але є потрібною для досягнення певного результату. Посилання: Гра – це творча праця. Докази.

сила

Означення: сила — причина зміни стану.

скромність

Скромність - риса характеру, за якою людина обмежує свої потреби розумними рамками. Такі обмеження потрібні для того, щоб бути самим собою і відмовлятись від невластивих ролей. Українське слово скромний має відповідники в інших слов'янських мовах: в словацькій, чеській, польській. Вони звучать подібно до українського, а пишуть їх із врахуванням особливостей абетки. Всі ці слова походять від праслов'янського крома, що означає край, перегородка. Таким чином скромний, це той, що перебуває в певних межах. Зокрема, це можуть бути межі суспільної етики або особистої дисципліни. На думку Ігора...

смерть

Смерть - припинення життєдіяльності організму. Явище смерті в давній мітології Борис Рибаков вважає, що "еволюція поховальної обрядовості й ... форми поховального звичаю відображають суттєві зміни в осмисленні світу" давніми людьми. Вчений виокремлює три етапи розвитку поховальної обрядовості. Від Дніпра до Одера трупи ховали так, щоб імітувати положення зародка в лоні матері. Такий звичай є свідченням віри про нове народження, перевтілення духа. Уявлення про реінкарнацію також відображені у фольклорі, зокрема в казці про Оха. Подібні поховання стрічаються аж до шостого століття до нашої ери...

Солце

Солце - типова зоря головної послідовності спектрального класу G2. Усі народи в давнину вважали Солце святим. Воно - головне джерело світла й тепла. Його атрибути: коло, колесо, яблуко.

телегонія

Телегонія — явище впливу попереднього самця на спадкові ознаки нащадків наступних самців. Воно полягає в трансформації клітин зародкового епітелію генами сперматозоїдів попереднього самця і властиве усім організмам, у яких буває внутрішнє запліднення. Джерело: Генетичні основи телегонії

труд

Особливо важка робота. Посилання: Гра – це творча праця. Докази.

уважність

Уважність - це здатність суб'єктивного усвідомлення об'єкту, на який звернуто увагу. Об'єктом можуть виступати думки, почуття, відчуття, оточення. На думку мислителя і душезнавця Вільяма Джеймса увага - це взяття під контроль розуму. Це може бути відволікання від одних речей для зосередження над іними. Увага є вибірковою, бо орієнтується на сигнали, котрі є найважливішими у певний момент часу, і обмеженою, бо здатна сприймати обмежену кількість сигналів за одиницю часу. Уважність - основна спроможність людини бути повністю присутньою. Хоча вона є вродженою, її можна тренувати перевіреними...

успіх

Вчасне виконання справ, походить від слова "успівати" (синонім встигати)

хліб

Хліб - це харч на основі зерна. Етимологія Слово хліб пов’язане зі словом хлебтати. На цьому ґрунтується теза про те, що первісний хліб був рідкий. Порівняймо написання слова хліб в інших мовах: білоруською хлеб , давньоруською хлѣбъ, чеською chléb , словацькою chlieb , нижньолужицькою klěb , болгарською хля́б , македонською леб , сербською хљѐб, словенською chlѐb , готською hlaifs, англосаксонською hlāf, давньоверхньонімецькою hleib. В грецькій мові є багатозначне слово χλίβανος, яке первісно могло означати «посуд для хліба». Існує думка, що це спільно успадковане з індоєвропейської прамови...

Хрестос

Ісус Хрестос – видатний релігійний учитель, перша людина нового виду, продовжувач первісної арійської традиції, засновник хрестиянства. Народився 25 грудня 1-го року до нашої ери в Назареті, провінція Галілея. Був убитий шляхом розп’яття 23 березня 31 року нашої ери, воскрес із мертвих 25 березня того ж року. Дата наступного переходу в інший світ та місце поховання тіла наразі не відомі широкому загалу. Батьками Ісуса були святі Йосип та Марія. Цілком можливо, що вони, хоча й проживали в Галілеї, але походили з іншої місцевості, бо Ісус, крім гелленської мови, користувався також і особливою...

цитати

І лише споглядання прекрасного в самому собі - лише входження у досконале світло своєї душі... це світло почне наповнювати тебе. Марія Чумарна. Подивися на дуба! Чи на сосни! Тільки вода і солце - а яка в них сила! Марія Чумарна. Найголовніша звичка - це бути самим собою. ДЖо Діспенза.

ченнелінг

Ченнелінг (eng. channeling) - це незвичайне «тонке» енергетичне спілкування з нелюдськими розумом з інших планет, світів і безлічі різноманітних планів. Це спілкування з своїм Вищим Я, Ангелами, Архангелами, Вознесеними Майстрами і навіть Отцем Абсолютом. Ченнелінг - це отримання інформації від створінь з більш високим розумом, яка може допомогти розвитку людства, дати еволюційний поштовх. При цьому будь-яка інформація, одержана шляхом ченнелінгу, може містити різні спотворення, оскільки вона долає безліч перешкод на своєму шляху: загальне планетарне енергетичне поле, колективна енергетична...

Ян Стівенсон

Ян Претімен Стівенсон (1918-2007) - психіатр, який пропрацював 50 років в Університеті Вірджинія, зокрема завідувачем кафедри психіатрії. Він став знаменитим через свої дослідження перевтілення. Ідея Стівенсона полягає в тому, що почуття, спогади і, навіть, родові плями можуть передаватись від одного життя до наступного. Стівенсон подорожував по всьому світу протягом 40 років досліджуючи випадки, коли діти стверджували, що пам’ятають попереднє життя. На його думку деякі фобії, філії, здібності і хвороби не могли бути пояснені спадковістю або впливом середовища. Стівенсон - автор приблизно 300...